Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър, фирма „ЧАКЪРОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е упълномощена да подпомага Службата по кадастър гр. Хасково при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра на хартиен носител следните официални документи:

  • скица на поземлен имот;
  • скица на сграда;
  • схема на самостоятелен обект;
  • удостоверение за наличие или липса на данни.

Къде мога да подам заявление?

Заявления можете да подавате в нашия офис в гр. Хасково, бул.“Съединение“ № 38, ет. 2 от понеделник до четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч.

Какво ми е необходимо, за да си поръчам скица?

Необходими са ви няколко неща:

  • документ за самоличност;
  • документ за собственост – копие;
  • документ за платена държавна такса.

Поради факта, че много от случаите собственици на поземлен имот, сграда или самостоятелен обект са повече от едно лица, скицата може да се поръча само от един от собствениците/наследниците, не е нужно присъствието на всички собственици.

Колко време ще ми е нужно, за да си получа скицата?

В случая е нужно да уточним, че освен при нас скици и схеми могат да се поръчват и в офиса на Службата по кадастър гр. Хасково. Както при тях, така и при нас можете да избирате между два срока на изпълнение – обикновена или бърза услуги. Поради факта, че те извършват огромен набор от услуги и човекопотока на ден е голям, сроковете за изпълнение са доста по-големи. При нас срока за изпълнение на обикновена услуга е до 3 работни дни, а на бърза в рамките на работния ден.

ВАЖНО!!!
Фирма „ЧАКЪРОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, може да издава скици и схеми само на територията на област Хасково, където има одобрена и влязла в сила кадастрална карта.